وقتی نیستی دلم میگیره

نمیدونم با کی حرف بزنم

حرفای دلمو به کی بزنم آخه؟

هان؟

با تو ام.چرا همینجوری بی تفاوت از کنارم رد شدی و رفتی؟

واقعا حق من این بود؟!

/ 2 نظر / 6 بازدید
amir

به سلامتي اون کسي که داشت ميرفت گفتم نرو نميتوني فراموشم کني … برگشت نگام کرد گفتم ديدي نميتوني … گفت: ببخشيد شما ؟

maryam...

داشتن تو لیاقت میخواد عزیزم الکی که نیست[چشمک][ماچ]