ســـهم مــن از تـــــو ....

ســـهم مــن از تـــو ....

عشقــــ نیســـــــت؛

ذوقــــــــ نیســـــــت؛

اشتیاقــ نیســــــت؛

ســـهم مــن از تـــو....

همــان دلتنـــگی بی پایانی ست کــه روزهــا دیوانــه ام میکنـــد.....

 

/ 7 نظر / 29 بازدید
Mr Milad

دوست داشتی به منم سر بزن خوشحال میشم[گل]

نادر

با سلام وبلاگتون خيلي زيباست بسيار عالي کار کرده ايد. موفق باشین خوشحال ميشم به منم سر بزنيد و مرا با نظرهاي خوبتان بهرمند سازيد. يا حق تقديم به وبلاگ زيباي شما__$$_________$$$ _____________________$$$$_______$$$___$$$$$ ____________________$$$$$$_____$$$___$$$$$$$ ___________________$$$_$$$$___$$$__$$$$____$ ___________________$____$$$$_$$$$_$$$ _______________________$$$$$$$$$$$$$$ آقــــــــــــــــای خاص ___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ___________________$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$ ..____________@ __$$____$$$$_$$$_$$$__$$$$$ _________€€€€€€€€$____$$$$___$$__$$$$___$$$ ______€€€€€€€€€€€€€€__$$$_____$$___$$$____$$ ____€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$$_____$$$___$$$____$ ___€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$$_____$$____$$$ __€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$_____$$$____$$ _€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€_______$$$____$ €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€______$$$ $$$___$$$___$$$___$$$___$$$_____$$$ _°_____°______°_____°_____°______$$$ _____________€__________________$$$ _____________€__________________$$$ زود بيااااااااااا ____€______________

نفس

سلام مطالبتون زیبا بود

morteza

سلام وب خوشملی داری خوشحال میشم به منم سر بزنی راستی اگه با تبادل لینک موافقی خبرم کن[گل][گل][گل]

محمد

کاش دنیا یکبار هم که شده بازیش را به ما می باخت مگر چه لذتی دارد این بردهای تکراری برایش؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

پریسا

سلااااااااام وب زیبایی داری بهت تبریک میگم خوشحال میشم بهم سر بزنی