سکوت عشق....

سکوت مُقدس عشق را می سِتایَم

برلبهای بسته اش بوســــــــه میزَنم

شاید مَرحمی باشد بـــــــــرایِ

فریاد در گلو مانـــــــده ام

سکوت میکُنـــــــم

صبرمیکُنـــــــــم

وَ همین است که مرا هرروز به عشق مجنون تر میکند.....

/ 1 نظر / 8 بازدید
امید

سلام حتی سکوت عشق هم ستودنی است [گل]