به جهنم.....

گاهی وقتها دلم میخواهد بگویم: من رفتم ؛ باهات قهرم ، دیگه تموم!
دیگه دوستت ندارم …..
وچقدر دلم میخواهد بشنوم: کجا بچه لوس !؟ غلط میکنی که میری …..
مگه دست خودته ؟ رفتن به این راحتی نیست !
اما …. نمیدانم چه حکمتیست که آدمی
همیشه اینجور وقتها میشنود : به جهنم … !!!

 

/ 3 نظر / 7 بازدید
Zahra

Sloooooooooom, Khubi rafigh?! Vebet aaalie Ag ba tabadol link moafeghi khabaram kon

سایناجون

ادمی را دیدم باسایه خود درد و دل میکرد... چه رنجی میکشد او... وقتی هوا ابریست !!!