5 may .....

امروز روز تازه ایست...

روزی که سپاس از عمق قلبها برمی خیزد و می کوشد تا راه خود را بیابد و بر زبان آید...

می خواهم از تو بگویم ،از تو که فروزنده عشقی ، از تو که مادر مــهری ، از تو که همواره با راز خلقت آدمی عجین شده ای  و همواره شکفتن نوغنــچه های امید را نظاره گری و ....تشویق

تو نخستین رحمت الهی در نجات انسانی، قلبهای پراضطراب هر مادری با نگاه دوست داشتنی ات آرام میگیرد و آمدن عزیزترین موجود زندگی را نوید می بخشد ....تشویق

سلام به تو که هرلحظه از زمان حیاتی را امید می بخشی، سلام به تو که زیبایی زندگی را نوید می دهی، سلام به تو که اولین نفـــس، اولین نــــگاه ،اولین فریـــاد ،اولین اشــک و اولین عشـــق را میبینــی ....فرشته

روزتون مبارکـــــــــــــــــماچ

/ 0 نظر / 30 بازدید